Senast Uppdaterad: 25 augusti, 2022, med ikraftträdande den 25 augusti 2022

VERKTYGET APPS LP ("vi", "oss" eller "vår") respekterar din integritet och förstår att du bryr dig om din personliga information och hur den används. Denna integritetspolicy ("integritetspolicy") klargör våra sekretessmetoder, och beskriver hur vi samlar in, använder, lämna ut och annars behandla din personliga information när du installerar och/eller använder ("användning") "Facelab - Face Redaktör, Skönhet" - program för mobila enheter (nedan kallad "App" eller "vår " App"), och förklarar rättigheter och val tillgängliga för dig om din personliga information.

När vi hänvisar till personlig information (eller personuppgifter) menar vi alla någon som helst slags information som rör dig som en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det är en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för din fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala status.

Nämligen personlig information som identifierar, rör, beskriver, referenser, kan vara i samband med, eller rimligen skulle kunna direkt eller indirekt, i eller med dig.

Vår Sekretesspolicy gäller för alla användare, och andra som har tillgång till våra App ("Användare").

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE SEKRETESSPOLICY FÖR INFORMATION OM HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION BEHANDLAS OCH DINA VAL RÖRANDE DINA PERSONUPPGIFTER NOGGRANT. NÄR DU ANVÄNDER APP(S), GODKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR.

Efter EU: s General Data Protection Policy (EU-GDPR) och den BRITTISKA General Data Protection Förordning (UK-GDPR) vi är den registeransvarige, om inte annat anges.

I. INFORMATION som VI behandlar OCH HUR VI GÖR BEHANDLING

Beroende på de omständigheter som anges nedan, skall följande allmänna kategorier av personuppgifter får samlas in och i övrigt behandlas:

A. Kännetecken

Ett riktigt namn, postnummer, unika, personliga identifierare, online identifierare, Internet Protocol-adress, e-postadress, eller andra liknande identifieringsuppgifter och koder.

B. Geografisk Lokalisering

Fysisk plats eller rörelser.

C. Internet eller andra liknande nätverk aktivitet

Information om din interaktion med en ansökan, eller annons.

D. Kommersiell Information

Poster av personlig egendom, produkter eller tjänster köpt, fått eller anses vara, eller andra som köper eller konsumerar historia eller tendenser.

OBSERVERA ATT:

Inga ljud, bild eller liknande information samlas in från dig.

I ett nötskal, under inga omständigheter, att ingen av din bild eller ditt ansikte data, oavsett om de görs, redigerade eller inte, med hjälp av Appen ska vara tillgängligt för oss, lagras eller på annat sätt behandlas av oss.

Det innebär att vi inte kan samla in lagra eller använda uppgifter som finns i din kamera rulle eller photo library.

När du har angett inställningarna på din mobila enhet för teknisk åtkomst till din kamera (ta bilder)/photo library (för att spara foton) med alla visual data (bilder, foton, porträtt) som kan redigeras (bearbetade) med hjälp av Appen lagras lokalt på din enhet och/eller i din iCloud-lagring, och är oåtkomlig för oss. Bara du kan dela filer till en viss part att genom att exportera dem via Appen.

Dessutom, vi inte samla in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta innehåller detaljer om din ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa, och den genetiska och biometriska data). Inte heller samlar vi in information om fällande domar och brott.

Också, vi kan inte komma åt eller använda ditt kreditkort eller betalkort.

Vår e-commerce (Apple) är ansvarig för fakturering, bearbetning och laddning för in-app-köp, hanterar din personliga information och håller den säker och trygg. Denna information behandlas som en del av fullgörandet av avtalet mellan dig och oss.

Du kan få tillgång till den tillämpliga "in-app" köp regler och politik som direkt från App Store.

Vi får de kategorier av personuppgifter som anges ovan från följande kategorier av källor:

1.1. Direkt från dig (Information som du skickar):

Vägledas av principen om uppgifter om minimering vi har utformat våra program på ett sätt som inte kräver att du registrerar dig för ett konto för att kunna använda Appen. Det innebär att du behöver inte förse oss med all information som kan användas för att komma åt App (som fullständigt namn, användarnamn, den allmänna användarnamn används på konton i sociala media, telefonnummer(s), e-postadress, eller andra liknande uppgifter), men när du väljer att kontakta oss via e-post eller till support-formuläret (till exempel för att fråga om Appen, eller för att begära stöd när det gäller att Appen användning) vi kan samla och använd de kontaktuppgifter (namn, e-postadress och all annan information som du tillhandahåller, inklusive innehållet i de meddelanden och bifogade filer) som du skickar till oss via e-post eller kontaktformulär när det är nödvändigt för fullgott resultat av avtalet mellan dig och oss. Vi använder sådan information för att svara effektivt på dina frågor, uppfylla dina förfrågningar och skicka meddelanden som du begär och utföra begärda tjänster.

1.2. Indirekt från dig (Information som samlas in av automatiserade medel):

När du använder Appen, lite information om din mobila enhet och din användarnas beteende kan komma att behandlas automatiskt. Denna information är i allmänhet icke-personlig, vilket innebär att det inte på egen hand kan göra det möjligt att direkt samband med någon specifik individ, och vi kan få tillgång till den endast i sammanställd form. Vi bearbeta denna information på grund av våra legitima intresse av att förbättra vår App och ge våra Användare den bästa upplevelsen. Om vi inte tillgång till sådana uppgifter, kan vi inte att kunna förse dig med alla funktioner i Appen.

Vi använder tredje part för automatisk databehandling teknik för att analysera vissa information som skickas till din enhet via vår App (reklam eller analytics-verktyg). Vissa av dem att lansera automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering, vilket innebär att någon form av automatisk databehandling av personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper om dig, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter som rör dina personliga preferenser, intressen, beteende, plats eller rörelser (se lista över data som beskrivs nedan). Behandling av information genom automatisk databehandling teknik så att det startas automatiskt när du startar Appen.

Följande är de typer av information vi samlar indirekt från dig:

Enheten För Detaljer. När du använder en mobil enhet för att komma åt App, några uppgifter om din enhet redovisas, bland annat "serienummer". Enheten kännetecken är små datafiler eller liknande data strukturer som lagras på eller i samband med din mobila enhet, som på ett unikt identifiera din mobila enhet (men inte din personlighet). Enhets-id som gör det möjligt för generaliserad redovisning eller anpassat innehåll och annonser av våra partner, tjänsteleverantörer, och/eller tredje part.

Följande uppgifter behandlas:

Information om produkten: typ av din mobila enhet, typ av operativsystem och dess version, modell och tillverkare, storleken på skärmen, skärmen densitet, orientering, batteri och enhetens minne.

Information om internet-anslutningen: mobiloperatör, operatör, nätverkstyp, Internet Protocol ("IP") - adress, timestamp och varaktighet av sessioner, hastighet, webbläsare.

Plats-relaterad information: IP-adress, land-kod/ region/ stat/ stad i samband med SIM-kortet eller enheten, språk, tidszon, närliggande kommersiella punkter av intresse (t.ex. "coffee shop").

Andra identifieringsuppgifter för: exempelvis användare kännetecken som Identifierar för Annonsörer (IDFA), etc. (om de är fastställda av App-utvecklare).

Information om Appen. Dess namn, API-nyckel (identifikationskod för App), version och egenskaper av vår App kan rapporteras för automatiserad behandling och analys.

Cookies och liknande teknik. När du använder Appen, cookies och liknande teknik kan användas (pixels, web beacons, manus). En cookie är en textfil som innehåller små mängder av information som laddas ner till din enhet när du öppnar Appen. Textfilen skickas sedan tillbaka till servern varje gång du använder Appen. Detta gör det möjligt för oss att använda Appen mer effektivt. Till exempel kommer vi att veta hur många användare tillgång till särskilda områden eller funktioner inom vår App och vilka länkar eller annonser de har klickat på. Vi använder den här samlad information för att förstå och optimera hur vår App används, förbättra vår marknadsföring och tillhandahålla innehåll och funktioner som är av intresse för dig. Vi kan be annonsörer eller andra partner att visa annonser eller tjänster till Appen, som kan använda cookies eller liknande teknik.

Loggfilen information. Logg-filen automatiskt rapporteras varje gång du begära att få tillgång till Appen. Det kan också ges när Appen är installerad på din enhet. När du använder vår App analytics-verktyg som automatiskt viss information i loggfilerna, inklusive tid och datum när du börjar och slutar med Appen och hur du använder Appen.

Annons-relaterad information. Följande data kan rapporteras om annonser kan du visa: datum och tidpunkt för en viss annons visas, en post om att annonsen var "klickat" eller om den visas som en "konversation" händelse, vilken annons som erbjuder handlar om, vilken typ av annons det är (till exempel text, bild eller video), som annonsplacering är inblandade (där annonsen erbjuda visas i Appen); om du svara på annonsen.

In-app-händelser. När du använder vår App analytics-verktyg som automatiskt registrerar in-app-information (handledning steg, betalningar, i-app-köp, anpassade händelser).

Informationen automatiskt till reklam eller analytics-verktyg i allmänhet inte kommer under vår kontroll, därför kan vi inte vara ansvarig för behandlingen av sådan information. Vänligen observera att vissa tjänster är engagerade i personuppgifter profilering och får inhämta information som är relaterad till din personlighet och/eller din enhet genom att använda teknik som inte tillhör vårt ansvarsområde. Vi inte kontrollerar, övervakar eller ingå borgen för hur tredje part använder dina personuppgifter, som kan komma att samlas in av sina medel (inte via vår App). All information som begäran om utlämnande av din personliga information bör riktas till sådana tredje parter (se kapitel III).

II. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vårt uppdrag är att ständigt förbättra vår App och ge dig nya upplevelser. Som en del av detta uppdrag, kan vi använda din information för följande ändamål:

För att ge Appen, underhålla, förbättra, testa och övervaka effektiviteten av vår App. Vi använder informationen som du tillhandahåller oss direkt och information som behandlas automatiskt för att tillhandahålla och leverera App för dig liksom för att bättre förstå Användarnas beteende och trender, upptäcka eventuella avbrott och tekniska frågor, stödja befintliga funktioner i Appen, och att lägga till nya funktioner och tjänster till Appen.

För att förse dig med intresse-baserade (beteendemässiga) reklam eller andra riktat innehåll. Vi kan använda information som behandlas automatiskt för marknadsföring (för att visa annonser som kan vara av intresse för dig, baserat på dina inställningar). Vi erbjuder personlig innehåll och information till dig som kan innehålla annonser på nätet eller andra former av marknadsföring.

Att kommunicera med dig. Vi kan använda information som bearbetas automatiskt att skicka push-meddelanden med tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och stöd och administrativa meddelanden. På liknande sätt kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter för att svara dig när du kontaktar oss.

För att förhindra bedrägeri och spam, för att upprätthålla lagen. Vi riktade vår App att vara fri från skräppost och bedrägligt innehåll så att du känner dig trygg och fri. Vi kan använda din information för att förhindra, upptäcka och utreda bedrägeri, brott mot säkerheten, som kan vara förbjudna eller illegala aktiviteter, skydda våra varumärken och för att genomdriva våra Användarvillkor.

Om det finns några nya ändamål för behandlingen av dina personuppgifter som uppstår, och vi kommer att låta dig veta vi börja bearbeta informationen för andra syften med att införa motsvarande ändringar i den här integritetspolicyn.

III. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Vi kommer att dela din information med tredje part endast på de sätt som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

Vi kommer inte att hyra ut eller sälja dina personuppgifter till någon tredje part, men vi kan komma att dela din information från verktyg som loggfiler, identifieringsuppgifter och lokaliseringsuppgifter, med utomstående organisationer som tillhandahåller automatisk databehandling teknik för Appen. Vi vill inte styra eller påverka dessa tredje parters tracking technologies eller hur de kan användas.

Vi kan också dela med sig av viss information, såsom cookie-information med tredje part reklam partner. Denna information gör det möjligt för tredje part annonsnätverk att bland annat leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig.

Observera att även integrera externa verktyg och tjänster vi väljer juridiska personer som kan säkerställa att de vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för någon information som överförs från oss till någon sådan juridisk person. Vi är inte ansvariga för oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst till din personliga data genom ett fel av en sådan juridisk person. Dessa juridiska personer är var för sig ansvariga för sina sekretesspolicy och praxis.

Observera att Appen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser/ - tjänster, plugins och applikationer (till exempel, så att Användarna kan dela vissa information och information om sociala medier plattformar), eller du kan få tillgång till program från en tredje parts webbplats. Genom att klicka på dessa länkar eller gör det möjligt för dessa anslutningar kan tillåta tredje part att samla in eller delar information om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parters webbplatser/ - tjänster, plugins och applikationer, och är inte ansvariga för din integritet eller innehållet på sådana tredje parts webbplatser/ - tjänster, plugins och applikationer som är kopplade till eller från vår App, inklusive den information eller det innehåll som finns inom dem. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker, tjänster, plug-in, och program du använder.

I tillägg till ovanstående kan vi yppa din personliga information om så behövs för att objektiva skäl, på grund av den allmänna intresset, eller med andra oförutsedda omständigheter:

- som krävs enligt lag;

- när vi i god tro att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller säkerheten för andra, utreda bedrägeri, eller svara på en regering begäran.

- om vi är involverad i en fusion, förvärv eller försäljning av hela eller en del av sina tillgångar, kommer du att meddelas via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår App för eventuella ändringar i ägandet eller användningar av din personliga information, samt eventuella val du har om din personliga information.

Det innebär att dina personuppgifter kan även lämnas ut till följande mottagarkategorier:

Regeringen och tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter, domstolar.

Agenter (till exempel, när du bestämmer dig för att utse en auktoriserad agent för att skicka förfrågningar för din räkning).

Affiliates. (till exempel, när företagens revision, analys, koncernredovisning, eller i enlighet med tillämpliga lagar behövs).

IV. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi arbetar i det gränsöverskridande området och ge vår App till våra Användare runt om i världen.

Vi och den juridiska person som erbjuder automatisk databehandling teknik för App eller vår tredje parts reklam parter kan överföra bearbetas automatiskt information över gränserna och från ditt land eller från jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runt om i världen.

Observera att vi kan överföra information, inklusive personuppgifter, till ett land och jurisdiktion som inte har samma dataskyddslagar som i din jurisdiktion.

Detta innebär att dina personuppgifter kan överföras till tredje land, en medlemsstats territorium, eller till en eller flera angivna branscher inom detta tredje land, eller till en internationell organisation där skydd av uppgifter och sekretess bestämmelser kan inte ge samma nivå av skydd av personuppgifter som ditt land har.

Vi försöker att se till att mottagare av de eventuella personuppgifter ger ett fullgott skydd av den personliga data som tas emot efter den nuvarande lagstiftningen om skydd av sådan information. Genom att använda Appen, du samtycker att vi kan överföra dina personuppgifter till tredje land, en medlemsstats territorium, eller till en eller flera angivna branscher inom detta tredje land, eller till den internationella organisationen.

För lagring av data, vi anlita hosting organisationer. Vi tar din integritet på största allvar och därför krypterar dina personuppgifter – om möjligt - innan du skickar det till webbhotell organisationer för sin lagring. Observera att vi samarbetar bara med de hosting organisationer som har passerat vår säkerhet och tillförlitlighet in.

V. HUR LÄNGE ANVÄNDER VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

Vi i allmänhet att behålla din personliga information så länge som är nödvändigt för att utföra den funktionella service av programmet och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Om du inte längre vill att vi använder dina uppgifter för att vi fysiskt tillträde och butik, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter.

Men, en del data kan sparas under en viss tid (men inte längre än lagring syfte kräver) om informationen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet (beskattning, redovisning, revision) eller för att upprätthålla säkerhet och data och inställningar för säkerhetskopiering, för att förhindra bedrägeri eller andra skadliga handlingar.

VI. SÄKERHET

Den säkerheten för din personliga information är viktig för oss. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda den personliga information som lämnas till oss, både under överföringen och när vi får det.

Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar och förstörelse, med hänsyn till de risker som behandlingen innebär och arten av de personliga information.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, som är avsedda att genomföra uppgifter principer för skydd, såsom data-reducering, på ett effektivt sätt och att integrera nödvändiga skyddsåtgärder i behandling. Vi söker dina personuppgifter krypteras med korrekt och starka krypteringsalgoritmer, inklusive hash där så är möjligt.

Tyvärr ingen metod för överföring via Internet, eller metod för elektronisk lagring, är 100% säker. Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet. Om din personliga information äventyras som ett brott mot säkerheten, vi kommer omedelbart att meddela dig i enlighet med tillämplig lag.

Om du har några frågor om säkerheten i vår App kan du kontakta oss via e-post som visas nedan.

VII. BARNS INTEGRITET

Vår App och de tjänster som vår App erbjuder, är inte riktad till barn under 18 år (eller äldre om det krävs enligt en gällande behörighet för att uppfylla tillämpliga lagar). Därför gör vi inte medvetet in eller värva någon personlig information från barn under 18 år (eller äldre om det krävs enligt en gällande behörighet för att uppfylla tillämpliga lagar). Ingen under 18 års ålder (eller äldre om det krävs enligt en gällande behörighet för att uppfylla tillämpliga lagar) kan ge någon personlig information till App. Om du är under 18 år (eller äldre om det krävs enligt en gällande behörighet för att uppfylla tillämpliga lagar), så LADDA INTE ner ELLER ANVÄNDA Appen.

Om vi lär oss att vi har samlat in personlig information från barn under 18 års ålder (eller äldre om det krävs enligt en gällande behörighet för att uppfylla tillämpliga lagar), kommer vi att radera denna information snarast möjligt. Om du tror att vi kan ha någon information från eller om ett barn under 18 år (eller äldre om det krävs enligt en gällande behörighet för att uppfylla tillämpliga lagar), vänligen kontakta oss.

VIII. DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, din rätt att komma åt, redigera och radera din information kan hittas i avsnitt 8.1. i detta avsnitt.

Om du bor i Kalifornien, din rätt att komma åt, redigera och ta bort kan hittas i avsnitt 8.2. i detta avsnitt.

Om du inte är bosatt i det EES eller Kalifornien, beroende på din plats, kan du ha möjlighet att göra förfrågningar för att få åtkomst till, korrigera och/eller ta bort viss personlig information som du lämnar till oss. För din trygghet kan vi kräva bevis och kontroll av identitet och behörighet för uppehållstillstånd innan vi kan besvara ovanstående önskemål. Om du vill göra en sådan begäran, kan du kontakta oss på privacy @ utilityappsmobile.com. Om vi ändrar eller ta bort din personliga information eller om du nekar till att aktivt dela med sig av viss personlig information med oss, kanske vi inte kunna förse dig med några av funktionerna i Appen. När vi har verifierat dig, vi kommer att hedra sådana förfrågningar efter eget gottfinnande och i enlighet med tillämplig lag.

8.1. Information för Personer inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och STORBRITANNIEN

Om du är bosatt inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") eller STORBRITANNIEN, tillämpliga lagar (särskilt EU-GDPR och STORBRITANNIEN-GDPR respektive) ger dig vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter.

Enligt både EU-GDPR och STORBRITANNIEN-GDPR, har du följande alternativ när det gäller dina personliga data som samlats in:

Tillgång till Data och Portabilitet. Du kan begära en kopia av din personliga information.

Ändra eller Korrigera Uppgifter. Du har rätt att be oss att rätta, ändra, uppdatera eller korrigera din information.

Lagring av uppgifter och Raderas. Användarens data är i allmänhet bevaras så länge det behövs för att förse dig med Appen. Dock särskilda retentionstider kan variera beroende på sammanhang för genomförd behandling. Du har rätt att begära att radera alla eller vissa av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

Begränsning av Behandling. Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att begränsa hur dina personuppgifter används.

Att utöva några av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta oss via [kontaktformulär]. Tänk på att vi ser till ovan nämnda rättigheter endast om den information som vi fysiskt tillträde och butik.

När din personliga information behandlas automatiskt och du kan invända mot en sådan behandling i vissa fall. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, kan du be slutar att behandla dina uppgifter för dessa ändamål som rör direkt marknadsföring. För att utnyttja din ångerrätt kontakta den mottagare som anges i Punkt III av denna Sekretesspolicy för att lära dig hur du kan motsätta dig behandlingen av din data. De flesta av dem har tydliga instruktioner på deras integritet sidor, funktionella API, eller andra alternativ.

Om du inte vill att oss att dela identifieringsuppgifter och geografisk lokalisering med tjänsteleverantörer, vänligen kontrollera dina inställningar för enheten att opt-out som beskrivs nedan >>

Om du är placerade i Europeiska Unionen, kan du ta itu med vår representant i EU när du har frågor om privatlivet genom att skicka ett e-postmeddelande till eurep @ utilityappsmobile.com.

Om du befinner dig i STORBRITANNIEN, kan du ta itu med vår representant i STORBRITANNIEN när du har frågor om privatlivet genom att skicka ett e-postmeddelande till ukrep @ utilityappsmobile.com.

8.2. Information för Boende i Kalifornien: Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

California Consumer Privacy Act från 2018 (CCPA) ger dem som är bosatta i Staten Kalifornien med särskilda rättigheter i fråga om deras personliga information. Detta avsnitt beskriver din CCPA rättigheter och förklarar hur de kan utöva dessa rättigheter.

Den CCPA ger konsumenterna (invånare i Kalifornien) med följande rättigheter när det gäller deras personliga information:

Rätt att få Tillgång till. Du har rätt att begära att vi avslöjar inte mer än två gånger i tolv månader, något av följande för perioden som är tolv månader före den dag då begäran görs:

De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig.

De kategorier av källor för den personliga information som vi har samlat in om dig.

Den affärsmässigt eller kommersiellt syfte för vår samla in eller säljer din personliga information.

De kategorier av tredje parter som vi delar din personliga information.

De specifika delarna av personlig information som vi har samlat in om dig.

Om vi har sålt eller offentligjort din Personliga Information för ett företags syfte, och om så är fallet, två separata listor avslöjar:

försäljning, fastställa för vilka kategorier av personuppgifter som vi har om dig säljs i de föregående 12 månaderna samt de kategorier av tredje parter som vi sålde till att personlig information som, efter kategori eller kategorier av personlig information för varje kategori av de tredje parter till vilka din personliga information såldes; och

upplysningar för ett syfte att identifiera de kategorier av personlig information som vi har lämnat ut om du under de föregående 12 månaderna samt de kategorier av tredje parter som vi offentligjort din personliga information, kategori eller de kategorier av personlig information för varje kategori av de tredje parter till vilka din personliga information lämnades.

När vi tar emot och bekräfta din kontrollerbara konsumentens begäran, data som beskrivs i det här avsnittet ovan (Rätt att få Tillgång till) kommer att vidarebefordras till dig.

Radering rättigheter. Du har rätt att begära att vi tar bort någon av din personliga information som vi samlat in från dig och balanserad, med vissa undantag som beskrivs i CCPA. När vi tar emot och bekräfta din kontrollerbara konsumentens begäran, kommer vi att ta bort (och direkt våra leverantörer för att ta bort din personliga information från våra register, såvida inte ett undantag är tillämpligt.

Rätt att Opt-Out ("Behöver Inte Sälja"). Du har rätt att tala om för oss att inte avslöja eller överföra din personliga information till en tredje part, i utbyte mot något av värde. Den CCPA hänvisar till detta som din rätt att säga det "Behöver Inte Sälja" min personliga information.

Vi säljer inte personuppgifter, som nämnts här. Om vi beslutar att sälja personlig information i framtiden, vi kommer att lägga upp ett lämpligt meddelande och opt-out-metoden, och vi kommer inte att sälja någon personlig information som samlats in tidigare.

Men om du inte vill att oss att behandla dina personuppgifter vidare, vänligen kontakta oss via [contact-form]. I de flesta fall, det finns inget sätt att underhålla Appen är ytterligare utan fungerande data därför du kommer att bli ombedd att ta bort Appen från din enhet.

Om du inte vill att oss att dela identifieringsuppgifter och geolocation data med tredje part tjänsteleverantörer, vänligen kontrollera enhetens inställningar som beskrivs nedan >>

Icke-diskriminering. Du har rätt att utöva de rättigheter som beskrivs i detta avsnitt är fri från diskriminering. Detta innebär att vi kommer inte att diskriminera mot dig på ett sätt som är förbjudet enligt CCPA eftersom du tränar din CCPA rättigheter.

Om det inte tillåts av CCPA, vi kommer inte att:

Förnekar du varor eller tjänster.

Debitera dig för olika priser och räntor för varor eller tjänster, bland annat genom att bevilja rabatter eller andra förmåner, eller straffa.

Förse dig med en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

Föreslå att du kan ta emot ett annat pris eller priser för varor och tjänster, eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

Nu, när du är medveten om dina integritetsrättigheter i Kalifornien, observera följande:

Alla kategorier av personuppgifter som anges i Avsnitt i i denna integritetspolicy "I. INFORMATION som VI behandlar" har samlats in av oss från Användare under de senaste tolv (12) månader.

I de föregående tolv (12) månader, vi har offentligjort din personliga information som ingår i var och en av de kategorier av personuppgifter A, B, C, och D anges i Avsnitt i i denna integritetspolicy "I. INFORMATION som VI behandlar" för varje ändamål som beskrivs ovan beroende på din användning av Appen som beskrivs häri.

Vi är inte i branschen för att sälja information om dig till någon, vilket indikerar att ingen del av din personliga information har sålts någonsin.

Hur att Utöva Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

För att begära åtkomst till din personliga information eller begära radering, vänligen skicka ett verifierbart konsumentens begäran till oss genom att antingen:

[contact-form];

e-post: privacy @ utilityappsmobile.com

Konsumenter kan utöva dessa rättigheter genom ett befullmäktigat ombud som uppfyller de krav ställda av CCPA. Bara du eller en person som är registrerad med California Statssekreterare som du godkänna att agera för din räkning kan göra en verifierbar konsumentens begäran relaterade till din personliga information. Du kan också göra en verifierbar konsumentens begäran på uppdrag av ett minderårigt barn.

Snälla, har formuleringen "Konsumenternas rättigheter för att upprätthålla sekretessen i staten Kalifornien" i texten på din begäran.

Varje begäran som du skickar till oss är föremål för en identifiering och hemvist kontrollen, så när du skickar in en verifierbar begäran, bör du vara redo att:

Ge tillräcklig information som gör att vi rimligen kan verifiera att du är den personen som vi samlat in personlig information eller en auktoriserad representant, som kan omfatta: namn, adress, stad, region, postnummer, postadress och e-postadress. Vi kan använda denna information för att ytan en serie av säkerhet frågor till dig för att verifiera din identitet. Om du begär ett auktoriserat ombud som agerar för din räkning, såsom ombud måste ge ett skriftligt tillstånd för att bekräfta eller en fullmakt, undertecknad av dig.

Beskriv din begäran med tillräckliga detaljer som tillåter oss att kunna förstå, värdera och reagera på det.

Vi kommer inte att kunna svara på din förfrågan eller för att ge dig personlig information om vi inte kan: (i) kontrollera din identitet eller den myndighet som gör ansökan, eller (ii) bekräfta den personliga information som gäller dig. Vi kan be dig om ytterligare information eller handlingar för att verifiera din identitet. Vi kan också utföra kontroller, inklusive tredje parts verifiering av identitet tjänster, för att verifiera din identitet innan någon åtgärd vidtas med din personliga information. Detta betraktas som en skyddsåtgärd för att förhindra avslöjande av din personliga information under en falsk eller avskum begäran.

Vi ser till att personuppgifter som lämnas i en verifierbar konsumentens begäran kommer endast att användas för att verifiera avsändarens identitet eller myndighet att göra begär och inte för något annat ändamål. Vi kommer att hålla det för adekvat term som rimligen behövs för de ändamål som beskrivs ovan och ta bort det när syftet är uppfyllt.

Vi försöker att svara på ett verifierbart konsumentens begäran inom fyrtiofem (45) dagar efter mottagandet. Om vi behöver mer tid, kommer vi att underrätta dig om anledningen till och förlängning skriftligen. Observera att vi endast är skyldiga att svara på två ansökningar per kund varje år.

IX. HUR MAN VÄLJER UT

Opt-out " marknadsföring spårning

Om du inte vill att tredje part tjänsteleverantörer att använda data om dig för att anpassa annonser på grundval av dina intressen bör du välja alternativet "Begränsa Ad Tracking" på din iOS-enhet i Inställningar/ Sekretess/ Reklam, vänligen hitta mer information här: https://support.apple.com/en-us/HT202074;

Du kan också besöka https://youradchoices.com för samma ändamål. (Snälla, tänk på att vi har ingen kontroll över denna webbplats och eventuella beslut som det ger).

Vänligen åtanke när du väljer ut vissa intressebaserad annonsering, du kan fortfarande fortsätta att ta emot kontextuella annonser som är baserade på andra icke-personliga uppgifter, till exempel annonser som är relaterade till innehållet i andra digitala produkter du använder.

Opt-out Läge Databehandling

Om du inte vill att tredje part tjänsteleverantörer att använda din exakta position data, eller street-level information om dig, bör du vända Läge Tjänster av för det fall Produkten via menyn "Inställningar > Integritet > platstjänster". Därefter väljer du de tillämpliga Appen och ange "Dela Min Plats" status till "Aldrig". Vänligen se mer information här: https://support.apple.com/en-us/HT203033.

Också, som nämnts ovan, vi kan ibland skicka push-meddelanden eller varningar för att informera dig om vissa erbjudanden, nyheter och tips om Appen även om att vår App är för närvarande inte öppna eller använda. Om du vill att opt-out från att ta emot dessa typer av kommunikation, kan du hantera dina push-meddelande preferenser eller inaktivera dessa meddelanden genom att stänga av anmälan inställningar i inställningarna för din mobila enhet helst. Tänk på att om du gör det, kan Appen förlora funktionalitet fullt ut eller så kommer vi inte att kunna ge dig alla viktiga meddelanden som sekretessmeddelanden.

Det bör noteras att du kan stoppa alla insamling av information om din App-användning genom att avinstallera programmet med hjälp av standarden avinstallationen för din enhet. Om du vill avinstallera Appen från din mobila enhet kan en del information om du kan fortfarande vara lagrade som beskrivs i Avsnitt V ovan.

X. ÄNDRINGAR I sekretesspolicyn

Vi är medvetna om att sekretess är ett ständigt ansvar, och så kommer vi från tid till annan uppdatera denna Sekretesspolicy när vi åtar nya personuppgifter praxis eller anta nya sekretesspolicy.

När vi ändra denna integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar i denna integritetspolicy och andra platser som vi anser vara lämpligt. Ytterligare former av meddelande om ändringar eller uppdateringar som lämpligt med hänsyn till omständigheterna kan lämnas till dig.

XI. HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har frågor om denna integritetspolicy, vänligen tveka inte att kontakta oss via [contact-form] eller skicka ditt meddelande på privacy @ utilityappsmobile.com.